W związku z realizacją przez firmę PRZYCHODNIA NOVA AGATA DOMAGAŁA, NIP: 6292255499, REGON: 241071453, KOZUBKA 8 , 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA grantu „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” realizowanego w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) zapraszamy do złożenia oferty na: zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu:

Cześć 1:

  • Zestaw komputerowy/All in One – 15 zestawów;
  • UPS do komputerów - urządzenia do podtrzymywania zasilania infrastruktury komputerowej wraz z oprogramowaniem - 12 szt.

Część 2:
  • Serwer (w tym serwery backupowe), dyski, macierze, szafy serwerowe wraz z oprogramowaniem systemowym oraz innym oprogramowaniem niezbędnym do zarządzania danymi – 2 zestawy
  • Urządzenia sieciowe do serwera – przełącznik (switch) - 3 szt.
  • Urządzenie sieciowe do serwera – 2 szt.
  • UPS do serwera - urządzenia do podtrzymywania zasilania infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem – 2 szt.

Część 3:
  • Urządzenie wielofunkcyjne - narzędzia zapewniające funkcje drukarki, ksero oraz skanera wraz z oprogramowaniem – 3 szt.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do 15 września 2023 do godziny 10:00. Ofertę należy dostarczyć w jednej z wymienionych poniżej form:

a) pisemnej na adres PRZYCHODNIA NOVA AGATA DOMAGAŁA, ul. KOZUBKA 8, 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA ‑ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i kompleksowa dostawa sprzętu informatycznego” lub

b) e-mailem na adres marian.mydlak@mm-serwis.pl - w tym przypadku należy przesłać skany podpisanych przez Oferenta dokumentów (formularz ofertowy i oświadczenia) lub dokumenty podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.


Zalączniki do pobrania

  Kontakt

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Przychodnia NOVA
NIP: 629-22-55-499
ul. Kozubka 8,
42-530 Dąbrowa Górnicza
(Strzemieszyce Wielkie)

Recepcja
Tel: (32) 3-309-309,
Tel: 662-115-173,
Email: recepcja@novaprzychodnia.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Email: iod@novaprzychodnia.pl

Wdrożenie e-Usług

© All Rights Reserved 2014 · NovaPrzychodnia.pl · Created by bnlab.pl.