Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „Przychodni Nova”

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Przychodnia Nova Agata Domagała” (ul. Kozubka 8, 42-530 Dąbrowa Górnicza) zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: recepcja@novaprzychodnia.pl lub telefonując pod numer: (32) 3-309-309 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@novaprzychodnia.pl.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w „Przychodnia Nova”

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Przychodnia Nova Agata Domagała” (ul. Kozubka 8, 42-530 Dąbrowa Górnicza) zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: recepcja@novaprzychodnia.pl lub telefonując pod numer: (32) 3-309-309 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@novaprzychodnia.pl.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „Naszej Przychodni”. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie przychodni, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Podanie danych w formularzu jest całkowicie dobrowolne ale niezbędne do wysłania zapytania.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „Przychodnia Nova Agata Domagała” (ul. Kozubka 8, 42-530 Dąbrowa Górnicza) zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: recepcja@novaprzychodnia.pl lub telefonując pod numer: (32) 3-309-309 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@novaprzychodnia.pl.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu kontaktowym zapytanie.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Kontakt

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Przychodnia NOVA
NIP: 629-22-55-499
ul. Kozubka 8,
42-530 Dąbrowa Górnicza
(Strzemieszyce Wielkie)

Recepcja
Tel: (32) 3-309-309,
Tel: 662-115-173,
Email: recepcja@novaprzychodnia.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Email: iod@novaprzychodnia.pl

Wdrożenie e-Usług

© All Rights Reserved 2014 · NovaPrzychodnia.pl · Created by bnlab.pl.